FACTORYDATA

04451101294 BOSCH - INJECTOR COMMON RAIL

BOSCH 0445110294 Product: INJECTOR COMMON RAIL BOSCH 0445110294
BOSCH 0445110294 Brand: BOSCH BOSCH 0445110294
BOSCH 0445110294 Type: CRIPS19ZEREAK20S BOSCH 0445110294
BOSCH 0445110294 Code: 0 445 110 294 BOSCH 0445110294
BOSCH 0445110294 Equivalent code 0 445 110 295 BOSCH 0445110294
BOSCH 0445110294 Remand code: 0 986 435 159 BOSCH 0445110294
BOSCH 0445110294 Applications: MERCEDES BENZ BOSCH 0445110294
BOSCH 0445110294 Stock available : Injector New BOSCH 0445110294
BOSCH 0445110294 Packing: Industrial Packaging BOSCH 0445110294
BOSCH 0445110294 Special Price: Consult BOSCH 0445110294
BOSCH 0445110294

BOSCH 0445110294
BOSCH 0445110294 Producto: INYECTOR COMMON RAIL BOSCH 0445110294
BOSCH 0445110294 Marca: BOSCH BOSCH 0445110294
BOSCH 0445110294 Tipo: CRIPS19ZEREAK20S BOSCH 0445110294
BOSCH 0445110294 Código: 0 445 110 294 BOSCH 0445110294
BOSCH 0445110294 Código equivalente 0 445 110 295 BOSCH 0445110294
BOSCH 0445110294 Código reconstruido: 0 986 435 159 BOSCH 0445110294
BOSCH 0445110294 Aplicaciones: MERCEDES BENZ BOSCH 0445110294
BOSCH 0445110294 Stock disponible: Inyectores Nuevos BOSCH 0445110294
BOSCH 0445110294 Embalaje: Embalaje Industrial BOSCH 0445110294
BOSCH 0445110294 Precio Especial: Consultar BOSCH 0445110294


BOSCH 0445110294 CROSS REFERENCE - CRUCE REFERENCIAS


BOSCH 0445110294 Brand-Marca Code-Código
Code-Código Brand-Code
BOSCH 0445110294 BOSCH 0445110294 BOS 0 445 110 294 BOSCH 0445110294
BOSCH 0445110294 BOSCH 0445110295 BOS 0 445 110 295 BOSCH 0445110294
BOSCH 0445110294 BOSCH 0986435159 BOS 0 986 435 159 BOSCH 0445110294
BOSCH 0445110294 MERCEDES BENZ 6460701287 MER 646 070 12 87 BOSCH 0445110294
BOSCH 0445110294 MERCEDES BENZ A6460701287 MER A 646 070 12 87 BOSCH 0445110294


BOSCH 0445110294 APPLICATIONS - APLICACIÓNBOSCH 0445110294 Brand-Marca Date - Fecha KW CV CC
BOSCH 0445110294 MERCEDES SPRINTER 3.5 (906) 315 CDI 06.06 110 150 2148
BOSCH 0445110294 MERCEDES SPRINTER 3.5 (906) 315 CDI 4x4 (906.133/906.135/906.233/906.235) 02.08 110 150 2148
BOSCH 0445110294 MERCEDES SPRINTER 3.5-t (906) 315 CDI 06.06 110 150 2148
BOSCH 0445110294 MERCEDES SPRINTER 3.5-t (906) 315 CDI 4x4 (906.733/906.735) 02.08 110 150 2148
BOSCH 0445110294 MERCEDES SPRINTER 3.5-t (906) 315 CDI 06.06 110 150 2148
BOSCH 0445110294 MERCEDES SPRINTER 3.5-t (906) 315 CDI 4x4 (906.633/906.635/906.637) 02.08 110 150 2148
BOSCH 0445110294 MERCEDES SPRINTER 3-t (906) 215 CDI 06.06 110 150 2148
BOSCH 0445110294 MERCEDES SPRINTER 4.6-t (906) 415 CDI (906.153/906.155/906.253/906.255) 06.06 110 150 2148
BOSCH 0445110294 MERCEDES SPRINTER 5-t (906) 515 CDI 06.06 110 150 2148